Tin tức

Một vài nét về nên giáo dục phổ thông tại úc
Một vài nét về nên giáo dục phổ thông tại úc

Sep 18, 2017

Phổ cập giáo dục (compulsory education) là những năm học bắt buộc học sinh phải đến trường để học những kiến thức căn bản cần thiết và có ảnh hưởng lâu dài trong cuộc đời của con người.

Chi tiết
Hệ thống Giáo dục Đại học Việt Nam đã sẵn sàng để Hội nhập vào cộng đồng TPP chưa?
Hệ thống Giáo dục Đại học Việt Nam đã sẵn sàng để Hội nhập vào cộng đồng TPP chưa?

Sep 18, 2017

Các chuyên gia kinh tế thế giới từ trên 30 năm nay đã tiên đoán rằng thủ đô kinh tế thế giới trong thế kỷ 21 sẽ được chuyển về khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Chi tiết
Hệ thống chứng chỉ và chương trình giáo dục bậc phổ thông tại úc
Hệ thống chứng chỉ và chương trình giáo dục bậc phổ thông tại úc

Sep 18, 2017

Số học sinh theo học các Chứng chỉ Thực hành hay Chứng chỉ Nghề nghiệp mỗi năm một gia tăng. Điều này thể hiện ngày nay giới trẻ Úc quan tâm đến tính thực dụng của giáo dục trung học phổ thông Úc

Chi tiết

TIN TỨC